‘ നീലമാലാഖമാർ ‘ ഡോക്യുമെൻററി പ്രകാശനം ചെയ്തു

പെരുമ്പിലാവിൽ നടന്ന ഐഡിയൽ റിലീഫ് വിംങിൻ്റെ സംസ്ഥാന വളണ്ടിയർ ക്യാമ്പിൽ, കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന നീലമാലാഖമാർ ഡോക്യുമെൻററിയുടെ പ്രകാശനം മുഖ്യരക്ഷാധികാരി പി.മുജീബ് റഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു. മനുഷ്യരിൽ ദൈവം നൽകിയ അന്തർലീനമായ നന്മകളാണ് സഹജീവ സ്നേഹമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യരക്ഷാധികാരി പി.മുജീബ് റഹ് മാൻ പറഞ്ഞു. യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ സേവന പ്രവർത്തകർ ധാരാളമുള്ള നാടാണിത്. ഇതിനിടയിൽ ഈ നീല യൂണിഫോമില് അല്ല കാര്യം, മറിച്ച് നിസ്വാർത്ഥമായ സേവന പ്രവർത്തനമെന്നതാണ്. ജാതി, മത,വർഗ്ഗ, വർണ്ണ വ്യത്യാസം കാണാതെ ദൈവപ്രീതി മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഐ.ആർ. ഡബ്ല്യുവിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദുരന്ത ദുരിതഭൂമികളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് നാം കേരളീയർ . ഇവിടെയെല്ലാം ഈ നീലക്കുപ്പായക്കാരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യമാണെന്നും രക്ഷാധികാരി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *